NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12418146


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Agrotravel 2010


Agrotravel 2010

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki"


Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w dniach od 9 do 11 kwietnia 2010 r. uczestniczyła w II Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2010, które odbyły się w Kielcach. Według danych organizatorów targi odwiedziło ponad 20 tysięcy osób, a wzięło w nich udział około 100 wystawców z Polski i z zagranicy.

Targi organizowane są przy współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Świętokrzyskiej Organizacji Turystycznej. Ideą targów AGROTRAVEL jest szeroko rozumiana komercjalizacja usług turystyki wiejskiej. Dlatego na wystawach prezentują się Lokalne Grupy Działania, Lokalne Organizacje Turystyczne oraz prywatni przedsiębiorcy, działający w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki.

Agrotravel 2010 Agrotravel 2010 agrotravel 2010

Więcej zdjęć w galerii

Targi stanowiły doskonałą okazję do promocji obszarów wiejskich należących do Stowarzyszenia, do zaprezentowania ich piękna, dziedzictwa kulturowego oraz atrakcji turystycznych. Dlatego w celu wyeksponowania "naszych walorów" stoisko LGD "Razem dla Radomki" zostało na okazję targów specjalnie przygotowane i bogato wystrojone. Na stoisku oprócz licznych materiałów promocyjnych (publikacji, przewodników, informatorów, map, ulotek oraz gadżetów takich jak kubki, długopisy, smycze) zaprezentowane zostały również wyroby twórców ludowych. Za pomoc w przygotowaniu stosika chcielibyśmy szczególnie podziękować Grupie Kobiet przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Wniebowziętej w Jarosławiach z Gminy Wolanów za udostępnienie pisanek, koszyczków, ozdób szydełkowych, Państwu Glik z Oblasu w Gminie Przytyk za anioły i drewniane malowidła, Pani Danucie Bełtowicz z Wolanowa za ludowe ozdoby i kilim, Panu Wojciechowi Wrzecionowi ze Związku Gmin Radomka za foldery i przewodniki oraz Starostwu Powiatowemu w Radomiu w tym w szczególności Staroście Radomskiemu - Panu Tadeuszowi Osińskiemu oraz Markowi Oleszczukowi za publikacje dotyczące powiatu radomskiego.

Zwiedzający mogli skosztować regionalnych potraw z papryki, wiejskiej wędliny, nalewek jak również Paprykówki z Przytyka. Zaprezentowane zostały również filmy przedstawiające najważniejsze atrakcje turystyczne obszaru LGD "Razem dla Radomki", obrzędy i wydarzenia takie jak: "Ścięcie Śmierci", "Dni Kolbergowskie", "Ogólnopolskie Targi Papryki", "Rycerze Bogurodzicy", "Apetyt (na) Gombrowicza".

Wśród gości tegorocznej edycji targów byli także Wójtowie: Stefan Błaszczyk z Przytyka, Sławomir Białkowski z Zakrzewa, Adam Gibała z Wolanowa, Witold Studziński z Wieniawy, Wojciech Walczak z Jedlińska oraz Burmistrz Przysuchy - Tadeusz Tomasik

Targom towarzyszyła Międzynarodowa Konferencja pt. "Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji", w której uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia. Celem konferencji było szerzenie wiedzy oraz dobrych praktyk na temat stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, w kontekście potrzeb konsumenta i przedsiębiorstw turystycznych, poprzez dostosowanie oferty turystyki wiejskiej do wymogów gospodarki rynkowej.

Targi są doskonałym miejscem promocji i sprzedaży oferty turystyki wiejskiej. Są również okazją do rozmów i spotkań z innymi Lokalnymi Grupami Działania. Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" nawiązało kontakty z innymi Lokalnymi Grupami Działania z Polski. W trakcie spotkań zostały poruszone kwestie związane z funkcjonowanie LGD i programu Ledaer. Nastąpiła również wymiana doświadczeń i najważniejszych spostrzeżeń z związanych z działaniami podejmowanymi przez stowarzyszenia. Dla zwiedzających Targi stanowiły natomiast niezwykły kiermasz propozycji wypoczynku na terenach objętych działaniem Stowarzyszenia, oraz prezentacji wyrobów regionalnych, kultury oraz tradycji, obrzędów, życia codziennego i tradycji wiejskiej.

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.