NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8117929


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Partnerzy Stowarzyszenia


GIBAA ADAM

GIBAA ADAM - Wjt Gminy Wolanw

Wolanw

Gmina Wolanw
www.wolanow.pl

Gmina Wolanw pooona jest w poudniowej czci wojewdztwa mazowieckiego. Jej powierzchnia wynosi 82,85 km2. Zamieszkuje j 8 666 osb (wg danych GUS stan na 31.12.2013r.). Teren gminy pooony jest w zachodniej czci Rwniny Radomskiej stanowicej sfer przejciow pomidzy Wyyn Kielecko-Sandomiersk z Kotlin Kozienick.

Gmina Wolanw jest typow gmin o charakterze rolniczym, niemniej jednak na terenie gminy znajduje si wiele obiektw dziedzictwa kulturowego. W gminie znajduje si rwnie wiele zabytkowych miejsc, wartych odwiedzenia. Zaliczymy do nich przede wszystkim koci parafialny P.W. Jana Chrzciciela z 1665 roku oraz kaplica w. Jzefa z 1667 roku w Mniszku, cmentarz rzymsko-katolicki z XVIII wieku w Wilanowie.

wolanw wolanw

Nazwa gminy wywodzi si od formy dzierawczej powstaej od sowa "Wolana", ktre jest skrtem od okrelenia: Wola Kowalska. Osad t zaoyli Habdankowie na obszarze wsi Kowale. Nazwa Wolanw pojawia si dopiero w 1802 roku. W XIX wieku Kowala bya ju osad miejsk z folwarkiem, posiadajc drewniany koci parafialny, szko podstawow, sd gminny i browar. Nadanie praw miejskich dla Wolanowa na gruntach wsi Wola w. Doroty nastpio na mocy przywileju krla Stanisawa Augusta Poniatowskiego z 1773 r. Miasto otrzymao wwczas przywilej odbywania cotygodniowych targw, a pierwsz wzmiank historyczn po zmianie nazwy miejscowoci na Wolanw jest "Post Lexicon" Crisusa, ktry w 1802 roku nazywa Wolanw "targowiskiem z kocioem i paacem". Z tamtych czasw pozosta kwadratowy rynek i kilka uliczek. Prawa miejskie Wolanw utraci natomiast w 1896 roku.

Na terenie gminy wystpuje cz zbiornika wodnego w Domaniowie, ktry razem ze znajdujcymi si na terenie gminy rzekami Szabaswka i Radomka - daje moliwo rozwoju agroturystyki i rekreacji.

Opracowano na podstawie informacji zawartych na stornie internetowej: www.wolanow.pl

Historia gmin nalecych do LGD "Razem dla Radomki":

Gmina Jedlisk - opracowanie Boena Starzyska Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlisku

Gmina Przytyk - opracowanie Jadwiga Gajewska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Przytyku

Gmina Wieniawa - opracowanie Alicja lifirczyk Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie

Gmina Przysucha - opracowanie Dr Agnieszka Zarychta-Wjcicka Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Gmina Zakrzew - opracowanie Krystyna Smoliska Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie.

Gmina Wolanw - opracowanie Renata Bieniek Nauczyciela w Publicznym Gimnazjum w Wolanowie
(format: pdf, rozmiar pliku: 405 KB)

sie
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.