NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12156276


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Partnerzy Stowarzyszenia


Ewa Markowska-Bzducha  - Wójt Gminy Wolanów

Ewa Markowska-Bzducha - Wójt Gminy Wolanów

Wolanów

Gmina Wolanów
www.wolanow.pl

Gmina Wolanów położona jest w południowej części województwa mazowieckiego. Jej powierzchnia wynosi 82,85 km2. Zamieszkuje ją 8 666 osób (wg danych GUS stan na 31.12.2013r.). Teren gminy położony jest w zachodniej części Równiny Radomskiej stanowiącej sferę przejściową pomiędzy Wyżyną Kielecko-Sandomierską z Kotliną Kozienicką.

Gmina Wolanów jest typową gminą o charakterze rolniczym, niemniej jednak na terenie gminy znajduje się wiele obiektów dziedzictwa kulturowego. W gminie znajduje się również wiele zabytkowych miejsc, wartych odwiedzenia. Zaliczymy do nich przede wszystkim kościół parafialny P.W. Jana Chrzciciela z 1665 roku oraz kaplica św. Józefa z 1667 roku w Mniszku, cmentarz rzymsko-katolicki z XVIII wieku w Wilanowie.

wolanów wolanów

Nazwa gminy wywodzi się od formy dzierżawczej powstałej od słowa "Wolana", które jest skrótem od określenia: Wola Kowalska. Osadę tą założyli Habdankowie na obszarze wsi Kowale. Nazwa Wolanów pojawiła się dopiero w 1802 roku. W XIX wieku Kowala była już osadą miejską z folwarkiem, posiadającą drewniany kościół parafialny, szkołę podstawową, sąd gminny i browar. Nadanie praw miejskich dla Wolanowa na gruntach wsi Wola św. Doroty nastąpiło na mocy przywileju króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1773 r. Miasto otrzymało wówczas przywilej odbywania cotygodniowych targów, a pierwszą wzmianką historyczną po zmianie nazwy miejscowości na Wolanów jest "Post Lexicon" Crisusa, który w 1802 roku nazywa Wolanów "targowiskiem z kościołem i pałacem". Z tamtych czasów pozostał kwadratowy rynek i kilka uliczek. Prawa miejskie Wolanów utracił natomiast w 1896 roku.

Na terenie gminy występuje część zbiornika wodnego w Domaniowie, który razem ze znajdującymi się na terenie gminy rzekami Szabasówka i Radomka - daje możliwość rozwoju agroturystyki i rekreacji.

Opracowano na podstawie informacji zawartych na stornie internetowej: www.wolanow.pl

Historia gmin należących do LGD "Razem dla Radomki":

Gmina Jedlińsk - opracowanie Bożena Starzyńska Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku

Gmina Przytyk - opracowanie Jadwiga Gajewska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Przytyku

Gmina Wieniawa - opracowanie Alicja Ślifirczyk Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie

Gmina Przysucha - opracowanie Dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Gmina Zakrzew - opracowanie Krystyna Smolińska Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie.

Gmina Wolanów - opracowanie Renata Bieniek Nauczyciela w Publicznym Gimnazjum w Wolanowie
(format: pdf, rozmiar pliku: 405 KB)

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.