NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 7725789


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Partnerzy Stowarzyszenia


Tadeusz Tomasik

Tadeusz Tomasik - Burmistrz Miasta i Gminy Przysucha

Przysucha

Gmina Przysucha
www.gminaprzysucha.pl

Gmina i miasto Przysucha pooona jest w zachodniej czci wojewdztwa mazowieckiego. Jej powierzchnia wynosi 174,33 km2. Gmin zamieszkuj 12 209 osb, w tym miasto Przysucha liczy sobie 6 146 mieszkacw (wg danych GUS stan na 31.12.2013r.).

Gwne kierunki rozwoju gminy zwizane s z przetwrstwem rolno-spoywczym, rolnictwem, turystyk oraz przemysem wydobywczym. Ze wzgldu na funkcjonowanie na terenie gminy duego przedsibiorstwa "Hortex" rolnictwo jest ukierunkowane na produkcj surowca tego zakadu.

Oskar Kolberg

Przysucha to rodzinne miasto Oskara Kolberga - wybitnego polskiego etnografa, folklorysty i kompozytora. W miecie tym powstao muzeum jego imienia, w ktrym gromadzone s i udostpnianie publicznoci muzealia i materiay zwizane z t postaci.

Poznajc bogat tradycj gminy, mona tu wspaniale wypocz nad malowniczo pooonym zalewem w Toporni. Miasto usytuowane jest na wanym szlaku komunikacyjnym Lublin - d, co stwarza dogodne warunki do inwestowania i rozwoju gminy. Przysucha posiada dobrze rozwinit infrastruktur, miejsca noclegowe, due kompleksy lene, czyste powietrze. Walory turystyczne i przyrodnicze sprzyjaj korzystaniu z czynnego wypoczynku na szlakach turystycznych w otoczeniu czystej i piknej przyrody.

Kady, kto pierwszy raz odwiedza Przysuch, jest zaskoczony jej niecodziennym ukadem architektonicznym. Uwane oko dostrzega trzy odrbne rynki. Wniosek jest tylko jeden - Przysucha to swoiste trjmiasto. Tak uoya si historia tej ziemi, e niemal w jednym czasie osiedliy si tu i mieszkay obok ludnoci polskiej spoeczno: niemiecka i ydowska. Zanim jednak Przysucha zaistniaa na mapie Polski jako miasto, przez stulecia bya modsz, mniej znaczc siostr - bardzo silnych od wczesnego redniowiecza - miejscowoci - Skrzyska i Skrzynna, wymienionych w bulii gnienieskiej pod datami 1136 i 1138.

Przysucha Przysucha Przysucha

O samej Przysusze pierwsze informacje znajdziemy pod datami: 1415 (jako Przesucha) i 1490 (przy okazji transakcji Pawa Mciny z Przysuchy). Do 11 grudnia 1710 roku Przysucha pozostawaa jednak wsi. W tym dniu, na mocy przywileju wydanego przez Augusta II Mocnego, potwierdzono lokalizacj rzemielnikw niemieckich i zezwolono na odbywanie targw w soboty i niedziele oraz dano zgod na zakadanie cechw. Tak powstaa niemiecka cz miasteczka. W 1723 r. nieopodal niemieckiej czci powstao handlowe miasteczko ydowskie, a w 1745 r. - jako ostatni cz tworzc dzisiejsz Przysuch - zostao zaoone katolickie miasteczko polskie.

Z dawnej zabudowy miasteczka najokazalszymi budynkami s: Klasycystyczny koci parafialny w. Jana Nepomucena, Synagoga i dwr Dembiskich, w ktrym obecnie mieci si Muzeum im. Oskara Kolberga. Pozostae dobra kultury to przewanie domy drewniane z przeomu XIX i XX w.

Opracowano na podstawie informacji zawartych na stornie internetowej: www.przysucha.umig.gov.pl

Historia gmin nalecych do LGD "Razem dla Radomki":

Gmina Jedlisk - opracowanie Boena Starzyska Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlisku

Gmina Przytyk - opracowanie Jadwiga Gajewska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Przytyku

Gmina Wieniawa - opracowanie Alicja lifirczyk Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie

Gmina Przysucha - opracowanie Dr Agnieszka Zarychta-Wjcicka Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Gmina Zakrzew - opracowanie Krystyna Smoliska Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie.

Gmina Wolanw - opracowanie Renata Bieniek Nauczyciela w Publicznym Gimnazjum w Wolanowie
(format: pdf, rozmiar pliku: 405 KB)

sie
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.