NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 10906780


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Natura 2000 formą ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy


Program Edukacyjny: "Natura 2000 formą ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy"

Instytut na rzecz Eurorozwoju

Instytut na rzecz Ekorozwoju zaprasza do skorzystania z najnowszej pozycji, jaką jest Program Edukacyjny: "Natura 2000 formą ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy". Program został opracowany z przeznaczeniem do edukacji na poziomie gimnazjum, ale może być również wykorzystany przez szeroko pojętą edukację ekologiczną prowadzoną poza systemem edukacji szkolnej.

Program jest wyjątkowy, bo nawiązuje do współczesnych problemów ochrony przyrody w Europie i w Polsce. Wprowadza on ucznia w klimat zagadnień międzynarodowych, krajowych i lokalnych, pokazując związki pomiędzy przyrodą i rozwojem gospodarczym, w sposób niemal dający się dotknąć ręką, w sposób kształtowany prawie przez samego ucznia.

Program stanowić ma pomoc i inspirację dla nauczycieli, których powinien zachęcić do wprowadzania treści związanych z siecią Natura 2000, do programów nauczania różnych przedmiotów - nie tylko biologii i geografii. Wskazuje na możliwość prowadzenia zajęć poświęconych przyrodzie również na lekcjach polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie czy fizyki i informatyki. Otwiera on, zatem przed szkołą nowe sposoby prowadzenia ciekawych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Wprowadza szkołę w nowe obszary myślenia o edukacji.

Zgodnie z założeniami, program powinien pomóc nauczycielom w znalezieniu ciekawych sposobów na dotarcie do uczniów z wiedzą na temat europejskiego programu ochrony przyrody, który pod nazwą Natura 2000 jest wprowadzany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Uczniowie, w przypadku skorzystania przez szkoły z prezentowanego Programu, uzyskają informację o sieci Natura 2000, wyrównując swe szanse edukacyjne w tym zakresie rówieśnikami z innych krajów europejskich.

Więcej informacji na www.ine-isd.org.pl

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.